Як оподатковуватимуть житлову нерухомість в Україні? 2013

Як оподатковуватимуть житлову нерухомість в Україні? 2013

Податок на нерухомість у питаннях і відповідях

1 січня 2013 року набрали сили норми Податкового кодексу України, що регулюють сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а граничний термін подання декларації з податку на нерухоме майно юридичних осіб за 2013 рік закінчується вже сьогодні, 1 лютого 2013 року. Водночас кількість запитань від платників податків щодня зростає. І не дивно, адже рік відстрочення, який узяв законодавець для набуття статтею 265 ПКУ чинності, так і не був витрачений на вирішення суперечливих моментів, пов'язаних із запровадженням нового податку. 

Які об'єкти нерухомості обкладаються цим податком?

Відповідно до пп. 265.2.1 п. 265.2 ст. 265 ПКУ оподатковуються об'єкти житлової нерухомості. Щоб дізнатися, які об'єкти нерухомості належать до житлових, звернемося до того ж ПКУ.

Так, згідно з пп.14.1.129 п.14.1 ст.14 ПКУ об'єктами житлової нерухомості є будівлі, що належать згідно із законодавством до житлового фонду, дачні та садові будинки. Об'єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:

а) житловий будинок — будинок капітального типу, побудований із дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами і призначений для постійного проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу і житлові будинки квартирного типу різної поверховості;

б) житловий будинок садибного типу — житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається з житлових і допоміжних (нежитлових) приміщень;

в) прибудова до житлового будинку — частина будівлі, розташована за межами його капітальних зовнішніх стін і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) загальну капітальну стіну;

г) квартира — ізольоване приміщення в житловому будинку, призначене та придатне для постійного в ньому проживання;

д) котедж — одно-, півтора поверховий будинок невеликої житлової площі для постійного або тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

е) кімнати в багатосімейних (комунальних) квартирах — ізольовані приміщення в квартирі, в якій живуть двоє або більше квартиронаймачів;

ж) садовий будинок — будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, встановленим для житлових будинків;

з) дачний будинок — житловий будинок для використання протягом року з метою заміського відпочинку.

Водночас згідно з пп.265.2.2. п. 265.2 ст. 265 ПКУ не є об'єктом для оподаткування на нерухомість:

а) об'єкти житлової нерухомості, що перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження і обов'язкового відселення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податків;

д) об'єкти житлової нерухомості, що належать багатодітним сім'ям та прийомним сім'ям, в яких виховують троє і більше дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю;

е) гуртожитки.

Яким чином застосовують пільгу зі сплати податку, якщо у власності платника податку два і більше об'єкти житлової нерухомості?

Згідно з пп. 265.4.1. п. 265.4 ст. 265 ПКУ база оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи-платника податку, зменшується: для квартири — на 120 кв. м; для житлового будинку — на 250 кв. м.

Проте, таке зменшення надають один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовують до об'єкта житлової нерухомості, в якому фізична особа-платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об'єкта житлової нерухомості, що перебуває в його власності. Тобто при визначенні пільги з податку на нерухомість підсумовування площі декількох об'єктів не відбувається.

Таким чином, фізична особа, що володіє на праві власності квартирою з житловою площею до 120 кв. м, звільняється від сплати цього податку. Власник квартири, житловою площею, скажімо, 130 кв. м, заплатить податок з 10 кв. м надлишку. А власник двох об'єктів нерухомості, наприклад, житловою площею 40 і 50 кв. м, має заплатити податок з однієї з квартир, тобто щонайменше з 40 кв. м житлової площі.

Для юридичних осіб-власників житлової нерухомості такі пільги взагалі не передбачені.

Яким чином органи державної податкової служби отримують інформацію про об'єкти нерухомого майна, що належать фізичній особі?

Згідно з пп. 265.7.4 п. 265.7 ст. 265 ПКУ органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, які здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня 2013 року, а в наступні роки - щокварталу, в 15-денний термін після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам ДПС відомості, необхідні для розрахунку податку за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, які здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 476.

Укрдержреєстр подає ДПС інформацію про об'єкти житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, також нерезидентів, із зазначенням прізвища, імені та по батькові фізичної особи, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які з релігійних переконань відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), адреси і типу нерухомості, її реєстраційного номера, загальної та житлової площі нерухомого майна, виду спільної власності (якщо таке майно належить на правах спільної власності), розміру частки у праві спільної власності (якщо таке майно належить на правах спільної часткової власності), підстави виникнення права власності і дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

Територіальні органи і підрозділи Державної міграційної служби України (надалі — ДМС) подають відповідним органам ДПС інформацію про фізичних осіб, місце проживання яких зареєстровано (знято з реєстрації) у відповідному населеному пункті, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження, місця проживання (країна, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку (корпуса) і квартири (до і після реєстрації), серії та номера паспорта, свідоцтва про народження або іншого документа, що засвідчує особу, найменування органу, що видав документ, і дати видачі після запровадження електронного обліку реєстрації місця проживання фізичних осіб. До запровадження електронного обліку реєстрації місця проживання фізичних осіб територіальні органи і підрозділи ДМС дають інформацію органам ДПС за їхнім письмовим запитом.

Не секрет, що натепер Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, що, як і новий податок, запрацював лише з 1 січня цього року, майже порожній. Причиною відсутності в реєстрі інформації є норми законодавства, що передбачають внесення цих даних до реєстру лише на підставі відповідної заяви такого власника. При цьому його обов'язок звернутися з такою заявою для внесення в реєстр необхідної інформації законодавство не передбачає. Тож за таких випадків податкова служба просто не зможе визначити базу оподаткування і нарахувати податок. Як вирішуватимуть цю проблему органи ДПС, поки що не відомо.

Як фізична особа може повідомити органи ДПС про вибір іншого об'єкта житлової нерухомості, ніж те, в якому вона зареєстрована, для застосування пільги з податку на нерухоме майно?

Податкове повідомлення-рішення про суми податку, належної до сплати, та платіжні реквізити надсилають органи Державної податкової служби платникам за місцем розташування об'єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року (пп. 265.7.2 п. 265.7 ст. 265 ПКУ).

Фізична особа, у власності якої перебуває декілька об'єктів житлової нерухомості, може звернутися з письмовою заявою про вибір об'єкта житлової нерухомості для застосування пільги до органу ДПС за місцем розташування такого об'єкта житлової нерухомості. І зробити це потрібно до 1 липня звітного року.

Хто є платником податку, якщо об'єкт нерухомості належить кільком особам на правах спільної власності?

Згідно з пп. 165.1.2 п. 165.1 ст. 165 ПКУ платника податків у таких випадках визначають наступним чином.

Якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб або у спільній сумісній власності, але поділений між власниками в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Якщо ж об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності декількох осіб, але не розділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їхньою згодою, якщо інше не встановлено судом.

При цьому важливо пам'ятати, що право на застосування пільги має кожен зі спільних власників за належну йому частину нерухомості.

Як обчислюється сума податку в разі зміни власника об'єкта нерухомості протягом звітного року?

Згідно з пп. 265.8.1 п. 265.8. ст. 265 ПКУ в разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника — від місяця, в якому виникло право власності.

Орган Державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Так, приміром, якщо днем реєстрації права власності в Укрдержреєстрі було 30 березня, то для колишнього власника податок обчислюється з 1 січня по 28 (29) лютого, а для нового — з 1 березня до 31 грудня.

Залишається неврегульованим питання обчислення податку, якщо зміна власника сталася вже після його повної сплати за звітний рік.

Які ставки податку на нерухоме майно?

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є місцевим податком. Тому ставки податку встановлюють сільська, селищна або міська рада. Ставки податку встановлюють у таких розмірах за 1 кв. м житлової площі об'єкта житлової нерухомості (пп. 265.5.1 п. 265.5 ст. 265 ПКУ):

для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. м, і житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. м, ставки податку не можуть перевищувати 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. м, і житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. м, ставка податку становить 2,7% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.
За якою формою і в які терміни юридичні особи подають податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?

Згідно з пп. 265.7.5 п. 265.7 ст. 265 ПКУ платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку за станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого поточного року подають до органу Державної податкової служби за місцем розташування об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою в порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

За новоствореним (щойно введеним) об'єктом житлової нерухомості декларацію подають протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

Форма декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 25.12.2012 № 1408 .

Які терміни сплати податку на нерухоме майно?

Згідно з пп. 265.10.1 п. 265.10 ст. 265 ПКУ податкове зобов'язання за звітний рік з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачують:

а) фізичні особи — протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичні особи — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом, які відображають у річній податковій декларації.

Норми ПКУ, що регулюють сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, набули чинності 1 січня 2013 року. Отже перший авансовий платіж з цього податку юридична особа має здійснити 30 квітня 2013 року.

Яка відповідальність передбачена ПКУ за невчасну сплату податку на нерухомість?

Згідно з п.126.1 ст.126 ПКУ, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання протягом строків, визначених ПКУ, його притягують до відповідальності у вигляді штрафу в наступних розмірах:

за затримки до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, — у розмірі 10% від погашеної суми податкового боргу;
за затримки до 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, — у розмірі 20% від погашеної суми податкового боргу.
Після закінчення встановлених ПКУ строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховують пеню (пп.129.1.1 п.129.1 ст.129 ПКУ).

Пеню нараховують на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120% річних облікової ставки Національного банку України, що діє на день виникнення такого податкового боргу або на день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення його сплати (п.129.4 ст.129 ПКУ).


Похожие статьи:

Новини ринку нерухомості (Новости рынка недвижимости)Які податки на нерухомість нас чекають

Новини ринку нерухомості (Новости рынка недвижимости)ВР продлила мораторий на введение налога на недвижимость до конца года

Новини ринку нерухомості (Новости рынка недвижимости)Податок на нерухомість в Україні планують збільшити

Новини ринку нерухомості (Новости рынка недвижимости)С 1 июля украинцы будут платить налог на недвижимость

Новини ринку нерухомості (Новости рынка недвижимости)Податок на нерухомість перевищить витрати на адміністрування

Есть мнение? Вы можете оставлять отзывы или комментарии (0)
Просим не писать отзывов провокационного характера (т.е. таких, которые направлены против лиц, государств, организаций и т.д., с целью подтолкнуть их на неадекватные поступки).
Просим воздержаться от формулировок или выражений, унижающих достоинство человека, организации и государства. Здесь принято, что любую позицию можно аргументировать коротко и цивилизованно, не прибегая к грубым выражениям, или таких, которые перечислены выше.

Нет комментариев. Ваш будет первым!


(можно без регистрации)
Последние новости:
Выгодная покупка квартиры в Голосеевском районе ЖК NEW YORK Concept House.
Согласно исследованиям, лучшим городом для жизни и бизнеса в Украине признан Киев. Именно в столице специалисты отмечают самый низкий уровень безработицы, а главное – 100-процентную...
ЖК Рыбальский - жизнь у воды
Жилой район RYBALSKY – чарующее место, где хочется жить, учиться и работать. Мало кто знает биографию Рыбальского, а ведь она, как и жизнь любого человека, полна интересных фактов и...
Податок на нерухомість – що ви знаєте про сюрпризи від влади?
Ще з середини минулого року українці, які мають у власності житло великої площі, змушені сплачувати державі додаткові податки. «Зайвими» вважаються квадратні метри понад 60 у квартирі...
Названы три условия для отмены моратория на продажу украинской земли
Для осуществления продаж сельскохозяйственных украинских земель необходимо выполнение трех условий, по словам эксперта Дениса Марчука.
Цены на квартиры в Киеве: прогноз на зиму 2015-2016
Эксперты и просто те, кого интересует рынок недвижимости, делают свои прогнозы стоимости квартир в Киеве в зимний период.